Stimalb产品

     

                屏幕快照 2017-09-30 下午4.28.45


               压裂液体系

               超低浓度压裂液体系

                   高温压裂液体系

                   清洁压裂体系

                   泡沫压裂液体系

                   降粘压裂液体系 

                   耐盐滑溜水


                屏幕快照 2017-09-30 下午4.29.40


               酸液体系

                   胶凝酸体系

                   地面交联酸体系

                   清洁自转向酸体系 

                   温度敏感变粘酸

                   自生酸

                   加重酸

            屏幕快照 2017-09-29 下午5.40.45

               特色材料

                高效纳米洗油剂

                    防水锁剂

                    酸化用高温缓蚀剂

                    耐高温高盐起泡剂

                    稠油降粘剂

                    暂堵剂系列

                屏幕快照 2017-09-30 下午5.13.04               压裂酸化添加剂

               屏幕快照 2017-09-30 下午1.53.37


               生产基地

联系我们

010-57094699

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:info@stimlab.com.cn

工作时间:周一至周五,

9:00-17:30,节假日休息

Save

Save

Save

Save

Save

QR code